İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Diğer
  3. İş Kazasında Sosyal Güvence Kapsamı

İş Kazasında Sosyal Güvence Kapsamı

isk azasi

İş kazası 506 sayılı Sosyal Sigortalar ve 1475 sayılı iş kanununda işçinin çalışıyor sayılabildiği haller kapsamında Sosyal Sigortalar kanuna göre sigortalıyı hemen ya da daha sonra bedence veya ruhen arızaya uğrattığı olaylara iş kazası olarak tanımlanmıştır. İş kazası tazminatı, son zamanların favori kavramı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sigorta kapsamındaki işçilerin iş kazası sonucu karşılaşabilecekleri maddi zarara karşı, iş kazası sigortası ile hukuki, sosyal ve ekonomik açılardan korunması amaçlanmaktadır.Sosyal sigorta kapsamındaki iş kazası sigortası ile sigortalı olan işçilerin herhangi bir iş kazası yaşamaları halinde, iş görmezlik nedeniyle karşılaşacakları maddi kayıpların sosyal, ekonomik ve hukuki olarak korunması hedeflenmektedir. Çünkü işçiler ekonomik olarak işverenlerine bağımlıdır ve korunmaları gereklidir.

İşyerinde hayata geçirilen iş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri, hem çalışanlar hem de işveren açısından faydalıdır. Bu uygulamanın varlığı sadece işverenin yasal zorunlulukları açısından değil, aynı zamanda iş kazalarından işyerine yansıyacak maliyetlerin düşürülmesini içinde gereklidir.

İşverenin İş Kazası Tazminatındaki Yasal Sorumluluğu

Türkiye koşullarında iş kazası sigortası primlerinin toplanmasındaki kural işin tehlikelilik derecesine göre primin oranının tespiti şeklindedir. Günümüzde sosyal güvenlik sistemleri hem tazmin eden hem de önleyici nitelik kazanmıştır.

İş kazası sigortası belirlenirken işyerinin bu hususlarda aldığı önlemler ve o işyerinin yine bu hususlardaki istatistiklerine bakılmakta, bu konulardaki başarı puanına dikkat edilmektedir. Bu bir çeşit yaptırım ya da ödül olarak yorumlanabilir. Bu sayede işverenin çalışma ortamındaki iş sağlığı ve güvenliği noktasında dikkatli ve özenli olmalarını, önlem almalarını hedeflemektedir.

İş kazası sigortası, sigortalı işçinin çalıştığı yer ve yaptığı işi içerir. Kazanın iş kazası sayılması için öncelikle işçi sigortalı olmalı; yer, zaman, koşullar, uğradığı bedensel ve ruhsal zarar arasındaki bağ, nedeni sonucu göz önünde bulundurulmaktadır.

Sigortalı işçinin işyerindeyken meydana gelen durumların yaptığı işle ilgili olması sorgulanmadan iş kazası olarak kabul edilmelidir. Ancak sigortalı işçi işyerinde kalp krizi ya da başka bir rahatsızlık nedenli ölüm yaşarsa bu iş kazası olarak kabul edilmemektedir.

İş Kazası Tazminat Belirlenmesindeki Kriterler

Tazminat gerektiren olayın değerlendirilmesi iş kazası tazminatı miktarı belirlenirken, buna artı olarak olaydaki tarafların maddi koşulları, gelir durumları, iş görebilir yaşta olup olmadıkları, kusur oranı vb. hususlar önemlidir. İşveren imkan elverdiğince kaza geçiren işçiyi güvende tutmalıdır.  Mevzuat hem iş ortamındaki kazaları ve yaralanmaları önlemek, hem de kaza geçiren işçilerin adil muamele görmesi için mevcuttur.

Kaza gören işçinin iyileşmesi, tedavi olması için maddi tazminat gerekir. İş kazası yaşayan sigortalı işçinin tazminat miktarı, bazı hallerde arttırılabilir. İşçi bakıma muhtaçsa, başkasının bakımı ile yaşayacak durumda ise bu oran yüzde yüzleri bulabilir.

Kaynak: https://www.arikanavukatlik.com/is-kazasi-avukati

Bir önceki yazımız olan Buderus Servis Kağıthane başlıklı makalemizde buderus servis kağıthane hakkında bilgiler verilmektedir.

Yorum Yap

Yorum Yap